ร้านวอเตอร์ มาร์ท

ไส้กรองคาร์บอน CTO GAC Carbon Block Filter

ไส้กรองน้ำดื่ม และไส้กรองน้ำใช้ ในระบบน้ำดื่ม น้ำใช้ ในครัวเรือน และในระบบอุตสาหกรรม ขนาด 10 นิ้ว และ 20 นิ้ว ไส้กรองคาร์บอน (Active Carbon Filter) ทั้งแบบคาร์บอนผงอัดแท่ง (CTO) และ คาร์บอนกล็ด Granular Active Carbon (GAC)
แสดง 1-12 จาก 18 รายการ