ร้านวอเตอร์ มาร์ท

������������������������������������������ CTO GAC Carbon Block Filter

ไส้กรองน้ำดื่ม และไส้กรองน้ำใช้ ในระบบน้ำดื่ม น้ำใช้ ในครัวเรือน และในระบบอุตสาหกรรม ขนาด 10 นิ้ว และ 20 นิ้ว ไส้กรองคาร์บอน (Active Carbon Filter) ทั้งแบบคาร์บอนผงอัดแท่ง (CTO) และ คาร์บอนกล็ด Granular Active Carbon (GAC)
แสดง 1-12 จาก 18 รายการ