ร้านวอเตอร์ มาร์ท

ไส้กรองน้ำแร่ Mineral Filter

ไส้กรองน้ำดื่ม ในระบบน้ำดื่ม ในครัวเรือน ขนาด 10 นิ้ว และ 12 นิ้วไส้กรองน้ำแร่ (Mineral Filter) ไส้กรองอัลคาไลน์ (Alkaline)  เป็นไส้กรองที่ประกอบด้วยหินแร่ชนิดต่างๆ Mineral Ball Mineral Stone Bio Ceramic ORP Pi Water จากหินแร่ชนิดพิเศษ บรรจุกระบอกกรองพลาสติก เพื่อเพิ่มแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม เหล็ก Ca, Mg, Si, Fe, Zn, Ma เป็นต้น ซื่งจะช่วยปรับสภาพน้ำให้มีความเป็นด่างอ่อนๆ
แสดง 1-4 จาก 4 รายการ