ร้านวอเตอร์ มาร์ท

ไส้กรองเมมเบรน RO Membrane Nano UF Vifil

ไส้กรองน้ำดื่ม ในระบบน้ำดื่ม ในครัวเรือน และในระบบอุตสาหกรรม ขนาด 12 นิ้ว 21 นิ้ว และ 40 นิ้ว ไส้กรองประเภทเมมเบรน (MEMBRANE) ที่มีความละเอียดสูง เช่นไส้กรอง UF (Ultrafiltration) Vifil Nano Hallow Fiber และไส้กรอง RO (Reverse Osmosis)

แสดง 1-12 จาก 19 รายการ